ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ความจุ 50 ลบ.ม. บริเวณหน้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ความจุ 50 ลบ.ม. บริเวณหน้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2561