ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลจ้างก่อสร่้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอีเลคทรอนิคส์ 3 สาย
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคันเถร เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายพิชิตชัย ศรีมุกข์ ถึงสวนยางนายเจริญ ยิ่งกิตติมานุศักดิ (ห้วยสาย) หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนางสุทัศน์ ถวาย ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ 10)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2558