ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจ้างโครงการปรับปรุงภฺมิทัศน์บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2560)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2560