ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารประมูลจ้างเลขที่ E1/2560)


NUSAPLAY
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2559