ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 6,7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 6,7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสารแนบ


NUSAPLAY
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2559