ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคาและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 6,7 ตำบลเขาพระ
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคาตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6,7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2559