ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสาย 4189 ช่วงระหว่างถนนคอนกรีตเดิมสามแยกห้วยแฝดถึงป้อมอุทยาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ
   
 
   

ซ่อมแซมถนนสาย 4189 ช่วงระหว่างถนนคอนกรีตเดิมสามแยกห้วยแฝดถึงป้อมอุทยาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2559