ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์ หมู่ที่ 8
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558