ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายเสนอ ราบพิบูลย์ หมู่ที่ 8
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558