ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีจากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววีจากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558