ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายบุญประสพ ริยาพันธ์ - บ้านนายชัยรัตน์ คงศักดิ์ หมู่ที่ 10)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E1/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายบุญประสพ ริยาพันธ์ - บ้านนายชัยรัตน์ คงศักดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2557