ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชันระ (แพรกซ้าย) หมู่ที่ 10)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 12/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชันระ (แพรกซ้าย) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2557