ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคันเถร หมู่ที่ 10)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E4/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคันเถร เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2558