ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยท้อน หมู่ที่ 10)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ขอประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยท้อน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2557