ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชันระ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชันระ จากบ้านนายบุญประสพ ริยาพันธ์ ถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง เริ่มจากหัวถนน คสล. บ้านนายบุญประสพ ริยาพันธ์ ถึงสะพานคลองคันเถร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2558