ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาราคา (เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มบางจาก ถึงหัวถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ)
   
 
   

เทศบาลตำบลเขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา (เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มบางจาก ถึงหัวถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2558