ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 (หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา)
   
 
   

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 17/2558 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2558