ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่บ้านจุฬภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 (หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา)
   
 
   

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 15/2558 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2558