งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   
 
   

 

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2564