ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+694) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดน
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+694) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2563