งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
   
 
   

 

     เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 

    รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2563