งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่อง งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563