งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
   
 
   

 

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2563