งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
   
 
   

    

    เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานผลแสดงการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

 

    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563