ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เฮ่า ถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8
   
 
   

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เฮ่า ถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2558