ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสรางคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11
   
 
   

ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2558