ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ (อาคารทรงงาน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒ (อาคารทรงงาน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

   รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 เมษายน 2563