งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
   
 
   

 

   เทศบาลตำบลเขาพระ ขอประกาศงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

 

    รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563