ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์หรือเครื่องจักรกลต่างๆของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

  เทศบาลตำบลเขาพระ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์หรือเครื่องจักรกลต่างๆของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562