ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางกองคลัง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

 เทศบาลตำบลเขาพระ มีโครงการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถส่วนกลางกองคลัง เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลเขาพระ 

 

  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562