กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ตลอดจนจะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต ฉะนั้นเด็กสมควรที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้เด็กได้มีความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มีความรู้ ความสามารถปรับตัวให้เข้าสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562    อ่าน 48 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**